Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Szkoła z Klasą

W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła brała udział w I EDYCJI akcji społecznej "Szkoła z klasą" organizowanej dla szkół podstawowych i gimnazjów. Akcja miała na celu zasiać w polskich szkołach nowy sposób myślenia o oświacie, promować zasady wspierające nowoczesną, efektywną edukację, podnoszące jej poziom, chcemy oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywiać współpracę szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym.

Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany był przez Agorę SA, wydawcę m.in. "Gazety Wyborczej".

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły: 
1. Szkoła dobrze uczy każdego,
2. Szkoła ocenia sprawiedliwie,
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat,
4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości,
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat,
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Szkoła w ciągu roku szkolnego zrealizowała sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą"). Do wdrożenia poszczególnych zadań zostały wyznaczone zespoły zadaniowe, które zajęły się ich analizą i realizacją w naszej szkole.

ZASADA 1

Szkoła dobrze uczy każdego ucznia (Wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje życiowe.)
1. Co wynika z wyników?
Szef zespołu zadaniowego: Magdalena Kłósek
Członkowie zespołu zadaniowego: Anna Salij , Krzysztof Jaskuła, Leokadia Kobylińska.

ZASADA 2

Szkoła ocenia sprawiedliwie (Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.)
2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
Szef zespołu zadaniowego: Urszula Meyer
Członkowie zespołu zadaniowego: Alina Świdurska, Beata Dobies, Marzena Rokaszewicz.

ZASADA 3

Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat (Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy.)
3. Festiwal nauki.
Szef zespołu zadaniowego: Maria Warych-Grondalska
Członkowie zespołu zadaniowego: Barbara Król, Ewa Kilimar, Patrycja Konopka.

ZASADA 4

Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości (Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.)
4. Nasza mała i wielka ojczyzna.
Szef zespołu zadaniowego: Joanna Wróblewska
Członkowie zespołu zadaniowego: Mariola Chalusiak, Małgorzata Krzywicka, Zofia Tarczewska.

ZASADA 5

Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat (Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.)
5. Szkoła bez przemocy.
Szef zespołu zadaniowego: Kazimiera Sieczkowska
Członkowie zespołu zadaniowego: Danuta Matuszak, Magdalena Chilińska - Ratajczak, Tadeusz Pyszka.

ZASADA 6

Szkoła przygotowuje do przyszłości (Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury.)
6. Uczniowie wchodzą do Europy.
Szef zespołu zadaniowego: Anna Młodzińska
Członkowie zespołu zadaniowego: Barbara Mokrzycka, Mirosław Taudul, Natalia Jurkowska.

Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację programu "Szkoła z klasą" była Magdalena Chilińska-Ratajczak.

Pozytywna ocena z realizacji oraz zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań sprawiło, że w październiku 2003 roku otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą"

 

 

 

Wdrożone w czasie trwania akcji zasady, funkcjonują w naszej szkole "z powodzeniem" przez cały czas.