Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej"

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów. Do projektu zgłosiło się 9 publicznych szkół podstawowych z terenu Głogowa tzn.: SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 8 z oddziałami integracyjnymi, SP 9, SP 10, SP 11, SP 14.  Projekt przewiduje włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej – w bezpłatnych zajęciach uczestniczyć będzie  - 700 uczniów z klas 1-8, 19 nauczycieli, przeprowadzonych zostanie łącznie 750 - godzin zajęć. Ćwiczenia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w tych zajęciach.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała. Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć, oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe. 

deklaracja do pobrania (kliknij tutaj)

Uwaga uczniowie!!!

1. Od 2.09.2020 r. uczniowie,którzy zaczynają zajęcia od godz.8:00, mogą wejść na teren szkoły o godz. 7:30: 
a) klasy 1-4 wchodzą do szkoły wejściem przy placu zabaw
b) klasy 5-8 wchodzą wejściem głównym-dołem.
 
2. Pozostali uczniowie rozpoczynający zajęcia od 8:45 i później, wchodzą do szkoły wejściem głównym - dołem.
 
3.Świetlica szkolna  czynna jest  od godz. 6:30 do 17:00

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

l.p.

Klasa

Godzina

Sala

Kierunek wejścia

1

1a

8.00

105

Główne wejście-dołem

2

1b

8.00

103

Główne wejście- dołem

3

1c

8.00

101

Główne wejście dołem

4

2a

8.00

201

Wejście przy placu zabaw

5

2b

8.00

203

Wejście przy placu zabaw

6

3a

8.00

204

Wejście przy placu zabaw

7

3b

8.00

301

Wejście przy placu zabaw

8

3c

8.00

303

Wejście przy placu zabaw

9

3d

8.00

305

Główne wejście- dołem

10

4a

8.00

307

Główne wejście- dołem

11

4b

8.00

309

Główne wejście- dołem

12

4c

9.15

101

Wejście przy placu zabaw

13

4d

9.15

103

Wejście przy placu zabaw

14

5a

9.15

105

Wejście przy placu zabaw

15

5b

9.15

300

Główne wejście-

16

6a

9.15

203

Główne wejście -dołem

17

6b

9.15

204

Główne wejście- dołem

18

6c

9.15

301

Główne wejście- dołem

19

6d

9.15

303

Główne wejście- dołem

20

6e

10.30

305

Wejście przy placu zabaw

21

6f

10.30

307

Wejście przy placu zabaw

22

6g

10.30

304

Wejście przy placu zabaw

23

6h

10.30

201

Wejście przy placu zabaw

24

7a

10.30

203

Wejście przy placu zabaw

25

7b

10.30

204

Wejście przy placu zabaw

2

 

6

7c

10.30

301

Główne wejście- dołem

.27

7d

10.30

303

Główne wejście- dołem

28

7e

10.30

305

Główne wejście -dołem

29

7f

10.30

307

Główne wejście- dołem

30

7g

10.30

308

Główne wejście- dołem

31

8a

10.30

309

Główne wejście -dołem

1.Wychowawcy klas 1 odbierają dzieci z szatni. Każdy ma ubraną maseczkę. W klasie może ją zdjąć.

2.Rodzic/prawny opiekun/ ucznia klasy 1- (do szkoły może przyjść jedna osoba)  nie wchodzi z dzieckiem do klasy. Oczekuje na dziecko przed klasą. Rodzic musi mieć ubraną maseczkę oraz rękawiczki.

3.Uczniowie klas od 2 do 8 wchodzą na teren szkoły bez opiekunów.

4.Przez pierwsze 2 tygodnie dzieci przebywają na korytarzach w maseczkach.

Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Rekrutacja

Licznik

Dzisiaj34
Wczoraj56
Tydzień407
Miesiąc1629
Wszystkie147991

Odnośniki

Szukaj na stronie