„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” – PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SP 10

Szkoła Podstawowa nr 10 przystąpiła do programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”, który adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Program koordynowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.  Zdaniem autorów, wdrażanie programów profilaktyki palenia papierosów powinno odbywać się jak najwcześniej, ponieważ w tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Cele programu:

 1. Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
 2. Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 4. Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
 5. Integracja grupy.
 6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych trudnych i stresujących sytuacjach.
 7. Umocnienie poczucia własnej wartości wśród uczniów.
 8. Kształtowanie umiejętności niezbędnych w kontaktach interpersonalnych.

W Szkole Podstawowej nr 10 program został zrealizowany na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w następujących działaniach:

 1. Warsztaty (pogadanka, dyskusja, burza mózgów) podczas, których uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: Dlaczego dorośli i dzieci sięgają po papierosy ? Kto lub co ma wpływ na decyzję o podjęciu palenia? Skutki palenia papierosów – fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne?
 2. Projekcja filmu „Nikotyna legalny narkotyk”.
 3. Plakaty na temat szkodliwości palenia papierosów.
 4. Gazetka ścienna.

W ramach realizacji programu wystosowano „List do Rodziców”, w którym informuje sięo zagrożeniach jakie niesie palenie papierosów.

Opracowały: A. Gostyńska, S. Szczeblewska

TURNIEJ „DWÓCH OGNI” CHŁOPCÓW KLAS IV 17.12.2013

Dnia 17 grudnia, w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych rozegrano Turniej w „DWA OGNIE” chłopców klas czwartych. W turnieju rywalizowały reprezentacje wszystkich klas czwartych : 4a, 4b, 4 c i 4 d.  Każdy mecz trwał 6 minut, za każde zbicie zespół otrzymywał 1pkt. , a za każdy chwyt piłki od przeciwnika – 2 pkt. Za każdy wygrany mecz klasa otrzymała 2 pkt., a za przegrany 1 pkt. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Chłopcy wykazali się wysokim poziomem umiejętności rzutnych i chwytnych, a rywalizacja okazała się bardzo zacięta. Zespoły walczyły o każdy punkt, przestrzegając zasad „fair play”. Oto wyniki poszczególnych meczy: 4 A – 4 C  8:8, 4 B – 4 D  42:28, 4 A – 4 D   27:17,

4 B – 4 C  45:24, 4 D – 4 C   29:23, 4 B – 4 A  13:18.

Oto wyniki turnieju :

1 miejsce -   klasa 4 A   5 pkt.

2 miejsce -   klasa 4 B    4 pkt.

3 miejsce  - klasa  4 D    2 pkt.

4 miejsce -  klasa  4 C    1 pkt.

Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy i punkty do rywalizacji w konkursie „JESTEM SPRAWNY - JESTEM MĄDRY” : kl. 4A – 8 pkt., kl. 4B – 7 pkt, kl. 4 D – 6 pkt., kl. 4C – 5 pkt.

organizator: S. Szczeblewska

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

20 listopada w Publicznym  Przedszkolu nr 20 w Głogowie odbyło się przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. „Dzieci w lesie”. Panie nauczycielki przebrane  za mieszkańców lasu  w ciekawy i pouczający sposób przedstawiły uczniom  klas pierwszych jak należy zachowywać się w lesie. Tematyka  i scenografia przedstawienia wywarła na pierwszakach duże wrażenie (zdjęcia w galerii).

Józefa Cuper

PROBLEM Z GŁOWY - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W klasach 1-3 został zrealizowany Ogólnopolski Program Profilaktyki  Zdrowotnej dotyczący wszawicy pt. „Problem z głowy”. Mając na uwadze ważność problemu, jakim jest wszawica u dzieci głównym założeniem programu było zwiększenie świadomości rodziców i uczniów na temat tej choroby i niezbędnych działań profilaktycznych. Podsumowaniem podjętych działań było wykonanie przez uczniów prac plastycznych przedstawiających przygody bohaterów programu. Prace można obejrzeć w galerii.

Józefa Cuper 

Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Rekrutacja

Licznik

Dzisiaj60
Wczoraj75
Tydzień229
Miesiąc1913
Wszystkie148275

Odnośniki

Szukaj na stronie